Ny bruker

Registrer brukernavn og passord
 
Alle felt som er merket med rød stjerne må fylles ut (*)

Brukernavn:

 *

Velg et sterkt passord, Med minst 8 tegn og en kombinasjon av store og små bokstaver samt to sifre:  *
Gjenta passord:  *

Personverngaranti
 
Det er viktig at du fyller ut skjemaet så nøyaktig som mulig. For å få godkjent søknaden, må feltene for utdanning og praksis inneholde fullstendige opplysninger. Det er ikke tilstrekkelig å vise til vedlagt CV. Vi ber dessuten om at en fullstendig søknad skrives i feltet for "Søknad".

Personverngaranti

De opplysninger som du oppgir i din søknad og CV blir kun lagret i vår database for å kunne ta stilling til deg i våre rekrutteringsprosesser. Vi garanterer at personopplysninger ikke vil bli brukt i andre sammenhenger eller av andre virksomheter. Vi garanterer også for at informasjon kun blir benyttet i rekrutteringssammenheng for Helsedirektoratet.

Opplysningene vil ikke bli lagret lenger enn nødvendig for at vi skal kunne oppfylle vår kontraktforpliktelse overfor deg.

Skulle du ha spørsmål vedrørende sikkerheten rundt våre rekrutteringsprosesser kan du kontakte oss på e-post: HR.konsulent@helsedir.no

Vi gjør oppmerksom på at alle jobbsøkere må akseptere vår personverngaranti for å kunne sende inn sin søknad.

  Jeg aksepterer herved personvernbetingelsene *