Bytt språk til:
Norsk (bokmål) Norsk (nynorsk)
Referansenummer:
Fritekstsøk i alle stillinger:
Arbeidssted:


Stillingstittel Avdeling Søknadsfrist
Rådgiver/seniorrådgiver - registerdata til forskningsformål Avdeling norsk pasientregister 03.12.2014
Førstekonsulent - tilskuddsforvaltning og administrative oppgaver Avdeling psykisk helse og rus 01.12.2014
Konsulent/førstekonsulent - administrativ ressurs Avdeling økonomi og analyse 30.11.2014
Prosjektkoordinator - nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Avdeling statistikk og kodeverk 30.11.2014
Statistikk, analyse og grafisk fremstilling Avdeling statistikk og kodeverk 30.11.2014
Jurist - helse- og omsorgstjenesteloven Avdeling omsorgstjenester 26.11.2014
Applikasjons-/integrasjonsarkitekt for helsenorge.no Avdeling digitale innbyggertjenester 23.11.2014
Vil du jobbe for sekretariatet for Statens seniorråd? Seksjon sekretariatet for Statens seniorråd 26.11.2014
Har du lyst til å jobbe med kvalitetssikring og analyse i Norsk pasientregister? Avdeling norsk pasientregister 23.11.2014
Har du lyst til å jobbe med psykisk helse, trivsel og livskvalitet i folkehelsearbeidet? Avdeling levekår og helse 23.11.2014
Forskningskoordinator Divisjon folkehelse 20.11.2014
Utreder/Samfunnsøkonomisk analyse – «Én innbygger – én journal» Divisjon eHelse og IT 24.11.2014
Helsefaglig team – «Én innbygger – én journal» Divisjon eHelse og IT 24.11.2014
Seniorrådgiver/lege CMO (Chief Medical Officer) – «Én innbygger – én journal» Divisjon eHelse og IT 24.11.2014
Sjefs-/løsningsarkitekt – «Én innbygger – én journal» Divisjon eHelse og IT 24.11.2014
Rådgiver/seniorrådgiver– Leverandørkoordinator for nasjonale e-helseløsninger Avdeling kjernejournal og e-resept 23.11.2014

Registrering av bruker

Som registrert bruker får du tilgang til:

Allerede registrert din CV hos oss?
Dersom du allerede har lagt inn en CV i vårt nye system, kan du endre på din CV ved å logge inn nedenfor.

Brukernavn:

Passord: